• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Blue Fish

Новини от first consulting

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020
21/06/2018
На Шестото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020, което се проведено на 17 май
23/05/2018