актуални процедури / FIRST Consulting ltd.

1. АКТУАЛНО BG-RRP-3.008 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕХОДА КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА В ПРЕДПРИЯТИЯТА”
3. ПРЕДСТОИ - „РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“
4. ПРЕДСТОИ - „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“