За компанията / FIRST Consulting ltd.

„Фърст Консултинг” е консултантска компания, която предлага висококачествени консултантски продукти и услуги в сферата на бизнес развитието, проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз, както и такива, финансирани от национални и други международни програми, ПР, маркетинг и реклама. Основната цел на компанията ни е да подкрепи развитието и популяризирането на бизнеса на нашите клиенти.
Екипът ни се състои от експерти с доказан дългогодишен опит в подготовката и управлението на европроекти, в разработването и реализацията на стратегии за развитие, както и на комуникационни, маркетингови и рекламни кампании.
Убедени сме, че високият професионализъм, съчетан с отговорност, прозрачност, ясни правила и конфиденциалност, е предпоставка за успешна реализация на идеите и плановете за развитие и растеж. Приемайки и следвайки тези ценности, ние вярваме, че можем да сме вашият правилен партньор!
Велислава Ивановска
Експерт PR и връзки с обществеността
Управител
Кремена Райкова
Експерт международни програми и проекти