"ФЪРСТ Консултинг" ЕООД спечели проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

24-06-2020

 

София, 24 юни 2020 г. "ФЪРСТ Консултинг" ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-0191-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

С изпълнението на проекта ще се осигури оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19, ще се постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и ще се осигури стабилност на работните места.

Общият бюджета проекта е на стойност 9 500 лева, които представляват 100% безвъзмездна финансова помощ и от които 8 075 лв. са средства от Европейския фонд за регионално развитие, а 1 425 лв. са национално финансиране.

Крайният срок за изпълнение на проекта е 23 септември 2020 г.

Новината е прочетена от 213 души