ЕК УВЕЛИЧИ МАКСИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНИТЕ ПОМОЩИ ЗА БИЗНЕСА НА 300 000 ЕВРО

22-12-2023

Европейската комисия увеличи максималния размер на минималните помощи за бизнесите в ЕС от 200 000 евро на 300 000 евро за период от три години. Решението е записано в изменения Регламент 1407/2013, който беше приет на 15 декември и ще влезе в сила от първия ден на 2024 г. До момента предприятията, включително в България, можеха да получат минимални помощи най-много до 200 000 евро за три финансови години. Промяната ще даде възможност за по-благоприятни условия за кандидатстване на потенциалните бенефициенти. В същото време всички предстоящи процедури и тези, при които предстои сключване на договори както по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП), така и по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ), ще трябва да бъдат актуализирани спрямо новия регламент на ЕК. 

Източник: https://www.mig.government.bg  

Новината е прочетена от 85 души