Над 1.22 милиарда лева са средствата в подкрепа на малкия и среден бизнес по ПРСР

13-02-2014

От началото на програмния период са сключени общо 2 085 договора по 4 мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), които основно финансират малки и средни предприятия – 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”, 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”. Средствата по  одобрената субсидия възлиза на 1.22 млрд. лева, съобщи изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”  - Мирослав Николов по време на Националния форум Правителство-Бизнес „Рестарт в икономиката”.

       Изпълнителният директор на ДФЗ направи анализ за разпределението на договорените средства в шестте региона в страната, като с най-голям процент на одобрените субсидии се открои в Южния централен район 24 % (близо 270 млн. лева), следван от Югоизточния район с 19% (232 млн. лева). Най-малко са усвоените средства в Северния централен район, с размер около 155 млн. лева.

       Според одобрените проекти и разработени годишни бизнес планове към тях се очаква да бъдат разкрити приблизително нови 19 000 работни места. Мирослав Николов обърна внимание и на положителната тенденция в по-слабо развитите региони, да бъдат разкрити много работни места.

Новината е прочетена от 1440 души
Етикети към новината: ,