Публикуваха ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05М9ОP001-1.003 “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015"

01-01-1970

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. публикува ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05М9ОP001-1.003 “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”

Имате нужда от допълнителен персонал във Вашата фирма? Необходими са Ви нови и ентусиазирани хора в екипа Ви? Ако отговорът на тези въпроси е ДА, то Вие имате възможността да го направите и то при условия, които не биха нарушили Вашия финансов план. Каква по-добра възможност от това, нали ?

Министерство на труда и социалната политика публикува проект на насоките за кандидатстване по схема за безвъзмездна помощ „Ново работно място-2015” за обществено обсъждане. С цел постигане на диалог и сътрудничество, Управляващият орган ще разгледа всички предложения и ще има възможност за корекции, при необходимост. 

Общият бюджет на процедурата за безвъзмездна финансова  помощ е 40 млн.лева. От помощта ще могат да се възползват както микро, малки и средни предприятия, така и големи предприятия. Независимо от категорията предприятие размерът на един проект  е:

  • Минимален размер безвъзмездна помощ – 50 000 лева
  • Максимален размер безвъзмездна помощ-  391 166  лева

За микро, малки и средни предприятия не се изисква собствено съфинансиране (безвъзмездната помощ е 100%) , а за големите предприятия се изисква 20% собствено съфинансиране (безвъзмездната помощ е 80%)

По настоящата процедура ще се прилагат правилата за минимална помощ (правилото de minimis).Новината е прочетена от 1902 души