СТАРТИРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.004 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ“

22-07-2022

Министерство на иновациите и растежа обяви първата процедура чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Целта на процедурата е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.

Общият бюджет по процедурата е  260 000 000 лв.

Предприятията ще могат да кандидатстват за придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране на индивидуален проект е 35 000 лв., а максималният такъв е диференциран в зависимост от категорията на предприятието както следва: 180 000 лв. за микропредприятия; 350 000 лв. за малки предприятия и 700 000 лв. за средни предприятия.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 21.09.2022 г.

 

Източник: МИР, opic.bg

Новината е прочетена от 68 души