ФЪРСТ КОНСУЛТИНГ ЕООД ВЗЕ УЧАСТИЕ В ЧЕТВЪРТОТО ЕЖЕГОДНО ОБУЧЕНИЕ НА ФЦБЗР В ГР.ЗЛАТОГРАД

25-06-2022

В периода 23–25.06  Фондация Център за безопасност и здраве при работа проведе четвъртото от общо плануваните четири ежегодни обучения в гр.Златоград. Като дългогодишен партньор ФЪРСТ Консултинг ЕООД взе участие в предвидената програма.


В група 4 участие взеха около 60 специалисти по БЗР от 40 фирми от градовете Пловдив, Къдржали, Смолян и Мадан.
Гостуващи лектори на обучението бяха:

Г-н Любомир Владимиров – Директор Дирекция инспекция по труда гр.Плевен – Представи полезна лекция на тема: РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – ПРОБЛЕМИ, ИЗИСКВАНИЯ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ;
Г-жа Благовеста Карова – Член на УС на Фондация „Център за БЗР” запозна всички участници с основната дейност на ФЦБЗР, задачи, перспективи за развитие. Дейност на клубовете на специалистите по БЗР. И изнесе лекция на тема – Длъжностни лица;
Г-жа Велислава Ивановска и г-жа Кремена Райкова – Консултантска фирма „Фърст Консултинг” ЕООД – Представиха темата – Европейско финансиране през 2022г. в подкрепа на българският бизнес. План за възстановяване и устойчивост и Оперативни програми през новия програмен период 2021-2027;
Г-н Иван Палийски – Регионален Мениджър за гр.Пловдив към “Бултекс 99” ЕООД – Съвременни средства за защита при работа в опасна среда- новости, дигитализация при упражняване на контрол на годността им, варианти за предоставяне и ползване. Демонстрации.

Благодарим на всички участници в обучението!

Новината е прочетена от 43 души