Старт на подмярка 6.1.„Стартова помощ за млади земеделски стопани“

16-06-2015

Със заповед РД09/434 от 15.06.2015г. се определиха сроковете за прием на проекти по подмярка 6.1.„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ по Прогама за развитие на селските райони 2014-2020. За начална дата се приема 29.06.2015година, а за крайна дата 24.07.2015 година. Общият бюджет на подмярката за този прием е 35 000 000 лева. Резюме с подробна информация може да намерите в раздел Актуални търгове, Прогама за развитие на селските райони 2014-2012.Новината е прочетена от 1433 души
Етикети към новината: ,