Последен информационен ден по ОП”Конкурентоспособност”

22-02-2011

Със семинар в София приключва поредната информационна кампания по Оперативна програма Конкурентоспособност. Той ще се проведе утре (9 февруари) от 10 часа в аулата на Лесотехническия университет (Учебнолабораторен корпус), бул. Климент Охридски №10. Регистрацията на участниците започва в 9.30 ч. Това съобщиха от Управляващия орган на програмата. 

Информационните дни се организират от икономическото министерство (МИЕТ), съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Дискусията е финалната част от поредицата информационни дни, която се проведе от началото на февруари в шест града в страната.
Семинарът ще разясни детайли по актуалните процедури от оперативната програма. Участниците ще бъдат запознати в подробности с условията за кандидатстване, допустимите бенефициенти, размера на безвъзмездната финансова помощ и други по десет процедури. Това са  „Технологична модернизация в малки и средни предприятия";  „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания"; „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори"; „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"; „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги";„Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер"; „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове"; „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"; „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги" и „Подкрепа за създаване на технологични паркове".
 
Лектори ще бъдат експерти от ИАНМСП и от дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ, което е неин управляващ орган. Информационният ден е отворен за участие на всички заинтересовани, както и за медиите.
Източник: Project Media

Новината е прочетена от 2251 души
Етикети към новината: ,