ПРЕДСТОЯЩ СТАРТ НА ПРОЦЕДУРА „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“

14-05-2018

 

 

Съвсем скоро предстои обявяването на старта на дългоочакваната процедура "Насърчаване на предприемачеството" по ОПИК 2014-2020. Основната цел на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение устойчивостта на новосъздадените предприятия, създаване и стабилност на работни места и постигане на ръст чрез реализиране и предлагане на пазара на предприемачески идеи.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 67 227 768.06 лева  (34 373 012 евро)

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ - 50 000 лева

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ – 200 000 лева

МАКСИМАЛЕН ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА - 80 %

Повече информация и резюме на процедурата може да намерите в раздел "Актуални търгове"

 

Новината е прочетена от 687 души