01/01/1970
От 20 април започва Националния бизнес форум „Силни региони за силна икономика”. Списание „Бизнес Клуб” и партньорите му са подготвили прояви в 20 града, в които се организират срещи, презентации, лекции и семинари за бизнеса. Стартът е на 20 април във Враца. На 21-ви април бизнес форумът е в Плевен. Целите са пределно ясни - да се помогне чрез експерти и специалисти развитието на регионите да стане по-интензивно, да се мотивира местния бизнес, да се търсят нови пазарни ниши, да се развиват нови производства. ФЪРСТ Консултинг е един от основните партньори на бизнес....
Прочети още...
01/01/1970
  София, 24 юни 2020 г. "ФЪРСТ Консултинг" ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-0191-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. С изпълнението на проекта ще се осигури....
Прочети още...