Услуги / FIRST Consulting ltd.

„ФЪРСТ Консултинг” предоставя на своите клиенти консултантски услуги в следните области:
Бизнес развитие
 • Разработване на бизнес планове и стратегии за развитие
 • Стартиране на нов бизнес
 • Възможности за кредитиране на бизнеса
 • Инвестиционни проекти
 • Бизнес проучвания и анализи
 • Финансови и икономически оценки
 • Мениджмънт планиране
ЕВРОПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ
 • Консолидирана услуга ЛИДЕР В БИЗНЕСА
 • ПЕРСОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ
 • Консултации за оптимално финансиране и усвояване на средства от Европейските Фондове
 • Разработване на проекти
 • Разработване на тръжна документация
 • Управление по изпълнението и отчитането на проекти
 • Професионални обучения
 • Изготвяне на анализи, материали и статии в сферата на Европейските Фондове
ПР, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
 • Цялостно консултиране в сферата на връзките с обществеността
 • Разработване и реализация на комуникационни стратегии и планове
 • Организация и осъществяване на информационни и публични събития
 • Мониторинг и оценка на информационните мерки и продукти
 • Разработване и изпълнение на рекламни и маркетингови стратегии
 • Провеждане на маркетингови и пазарни проучвания и анализи