• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Blue Fish

Новини от first consulting

Министерството на иновациите и растежа отвори за кандидатстване процедурата „Разработване на иновации в предприятията“. Тя е част от подкрепата за българския бизнес по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПК
16/01/2024
Европейската комисия увеличи максималния размер на минималните помощи за бизнесите в ЕС от 200 000 евро на 300 000 евро за период от три години. Решението е записано в изменения Регламент 1407/2013, който беше приет на 15 декември и ще влезе в сила от пър
22/12/2023