• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Blue Fish

Новини от first consulting

Министерство на иновациите и растежа обяви процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” по Програма „Конкурентоспособнос
31/05/2024
"Фърст консултинг БГ" взе участие в бизнес информационен форум на тема: „Инвестиционни перспективи и финансови стратегии за бизнеса в региона“, който се проведе на 16 май от 16:00 ч. в зала „Славейков“ в Община Стара Загора. Инфор
22/05/2024